Úvod

Ve své práci terapeutky, koučky a lektorky si vždy uvědomuji význam i dosah nádherné fantazie pohádkové říše. „Léčivým“ prostředkem na strádající duši člověka dnešní doby je možnost na chvíli „vypnout“, ponořit se do bohatství snů, rozletět se do světa čar a kouzel pomocí příběhů a pohádek.

V terapeutickém procesu pracuji s dětmi, dospělými, páry a celým rodinným systémem. Hlavně při práci s dětmi využívám nádherný svět pohádek, jenž umožňuje změnit bolestné události a pomocí  kouzel odstranit ty stavy, které navozují u dítěte nepříjemné pocity nebo zvláštní projevy chování. Děti jsou všechny jedinečné. Každé z nich má specifickou povahu a různé potřeby; v minulosti mohly ztratit důvěru v dospělé, mohou být nepřátelské, mohou mlčet, neboť jsou vystrašené, mohou reagovat nebo se chovat zcela nevhodně.  U malých dětí se můžeme setkat také s tím, že nejsou schopné komunikovat, třeba z důvodu nedostatečné slovní zásoby. Proto je terapeutický proces malému klientovi vždy „ušitý na tělo“.